Personuppgifter


I de fall du träffar en fysioterapeut kommer dina uppgifter att behandlas enligt journallagen. Läs mer här.

I de fall du träffar en rörelseutvecklare som inte står under socialstyrelsen så kommer dina personuppgifter att behandlas på följande sätt:

- Ditt personnummer registreras INTE.

- Din kontakt med oss via email sparas.

- För- och efternamn, kontaktuppgifter (email och telefon) samt besökstid sparas i skyddad kalender.

- Minnesanteckningar görs under varje besök och dessa sparas fram till sista planerade besök och förstörs sedan.

Kontakta oss om du har vidare frågor kring hantering av dina personuppgifter.
| TILLBAKA |